Medverkan i media

Vi har fått en del publicitet i media inför och under vår stora Afrikaresa. Nedan finns några länkar.

Vi syns kontinuerligt på BFGoodrich Europas hemsida och facebooksida under resans gång eftersom vi är med i deras GOODProject.